Massage, laser, inlägg och naturterapi

När du kommer till mig för bedömning och behandling strävar jag efter en helhetssyn på just din situation.

massage

Massage

Hos mig får du effektiv manuell behandling och svensk klassisk massage.

Ortopediska-inlägg

Ortopediska inlägg

Även om din kropp har förmågan att anpassa sig och ställa in sig till en ostabil grund på ett dynamiskt sätt är det inte säkert att det blir en helt smärtfri upplevelse.

Laser-behandling

Laser

Redan 1967 kom den första medicinska rapporten om att laserljus har stimulerande effekter på celler och kroppsvävnad.

Naturmedicin

Naturmedicin

Kroppen är en helhet. Varje del påverkar varje annan del. Om ett system inte fungerar optimalt kommer det att få återverkningar i resten av kroppen.