Naturmedicin

Kroppen är en helhet. Varje del påverkar varje annan del. Om ett system inte fungerar optimalt kommer det att få återverkningar i resten av kroppen. För eller senare kommer denna obalans att manifistera sig som symptom.

Ibland huvudsakligen muskler och leder, ibland som sjukdommar i inre organ. Ibland är värk och smärta i muskler och leder symptom på obalans eller dysfunktion i andra av kroppens organsystem.

För att kunna ge dig så bra hjälp som möjligt eftersträvar jag en helhetssyn på din situation och dina besvär. Därför kompletterar jag träning och manuell behandling med naturmedicinsk diagnostik och homeopatiska preparat.

Självläkning

Kroppen är en fantastisk skapelse kapabel till självreglering och självläkning. Så länge belastningen på den inte överstiger denna inre kapacitet håller vi oss friska. Ibland blir belstningen dock för stor och kroppens mekanismer för självläkning går på knäna.

Med naturmedicin och homeopatiska medel kan vi hjälpa kroppen att läka.

Homeopati

Denn gamla och väl beprövade form av läkekonst skapad av Samuel Hahneman på 1800 talet.

Wikipedia har en fin artikel om homeopatin.